Coto San Cristóbal y los Perules 2/2

Mina Recuperada

L'usine de traitement de Minofer

Mina Talia - Puits N°3

Mina San Antonio de Padua - puits San Frederico